• Turkish
  • English
  • German
  • Russian

Ceymaksan

Makine İmalat ve Taah.A.Ş. olarak faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşebilecek kazaların ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuzlukların engellenmesini, faaliyetlerin hem çalışanlarımız ve hem de çevremizdeki insanlar ve de çevre açısından tehlike içermeyecek noktaya getirilmesini hedeflemekteyiz. Bunun içinde çalışmalarımız sırasında karşılaşabileceğimiz olumsuzluklar tanımlanarak bununla ilgili tüm önlemlerin alınarak riskin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Tüm tehlikeler hesaplanıp risk analizleri yapılarak emniyetli çalışma, iş sağlığı, emniyet ve çevre güvenliği konularında uyulması gereken kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar, tüm Ceymaksan Makine çalışanları açısından uygulanıp sistemin sürekliği sağlanacaktır. Ceymaksan Makine İmalat ve Taah. A.Ş. İSEÇ Şartnamesinde, Ceymaksan Makine’ in faaliyetlerinin sürdürülmesi esnasında uyulması gereken tüm kurallar belirlenmiştir. Ceymaksan Makine ; İSEÇ Şartnamesini; İSEÇ politikalarını, hedeflerini ve taahhütlerini ortaya koyarak oluşturmuştur. Bu kuralları, tüm Ceymaksan Makine İmalat ve Taah. A.Ş. çalışanları, yetkili servisleri, bayilerin de uyması ve uygulaması gerekmektedir.

İSEÇ konusunda tüm çalışanların katılımının sağlanması,


İSEÇ politikalarının sürekliliğini sağlamak için gerekli tüm alt yapının oluşturulması,


Çalışma veriminin arttırılması için ilgili standartların uygulanması ve iş talimatlarının oluşturulması,


Çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için iş-işçi uyumunun sağlanması,


Tüm çalışanların katılımı ile mevcut risklerin ortaya konulması ve buna göre önlemlerin alınması ve çalışanların faaliyetlerinde karşılaştıkları kazaların anında değerlendirilip buna göre sistemimizde eksikler varsa giderilmesi,


Sağlıklı ve güvenli iş ortamının yaratılması ile sağlanan yüksek iş emniyeti performansı ve motivasyon,


Bu hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulması, tatbikatlarla özümsenmesinin sağlanması,


Acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili ” Acil Eylem Planı” oluşturulması,


Çalışmalarımız sırasında kullanılmak üzere İş Sağlığı ve Güvenlik Ekipmanlarının sağlanması ve işlerliliğinin sürekli kontrol edilmesi.