• Turkish
  • English
  • German
  • Russian

Ceymaksan

ISO Standartdına uygun olarak hizmet vermek müşteri istek ve ihtiyaçlarını ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak zamanında, doğru ve güvenilir olarak karşılamak,

Kalite Yönetim Sistemini bütün personelin öğrenmesini ve uygulamasını sağlamak,

Hizmet kalitemiz teknik destek ve hizmet sonrasında müşterimizin memnuniyetini sağlamak ve arttırmak,

Şirketimizin başarısını ve ürün-hizmet kalitesini etkileyen süreçleri sürekli olarak denetleyerek iyileştirmek,

Kalitemizi hedeflediğimiz düzeye çıkararak şirketimizin pazar payını ve rekabet gücünü arttırmak,

Çevreyi korumak ve kaynakları en uygun şekilde kullanmak,

Tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri ve meslek etiği kurallarına bağlı kalmak,

Sürekli eğitim ve geliştirme çalışmaları yapmak,

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamak,

Taşeronlarımız ile birlikte karşılıklı iş birliği ve güven içersinde çalışıp verimliliğimizi arttırmak,

Kalite güvence sisteminin kusursuz bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi tüm çalışanlarının sorumluluğundadır.